گوش دادن فعال: کلید اصلی مدیران محصول برای ارتباط مؤثر

یکی از مهارت های کلیدی یک مدیرمحصول موفق توانایی گوش دادن فعال است. در این نوشته قدم به قدم به شما می گوییم چگونه مهارت گوش دادن فعال را در خود تقویت کنید.

وارونه کار کردن: چطور با حداقل نیازهای تکنولوژی به چیزی برسیم که ما را به اهدافمان می‌رساند

در آمازون سرویس‌هایی که استفاده می‌کنیم قرار نیست فقط به وب سایت و نرم افزار ارائه شوند آن‌ها ساختارهای سازمانی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. سرویس‌ها یک مدل قوی مالکیتی دارند که ترکیبشان با تیم‌های کوچک خلاقیت را خیلی ساده می‌کند. به عبارت دیگر شما می‌توانید سرویس‌های آمازون را مثل استارتاپ‌های کوچکی در یک … ادامه خواندن وارونه کار کردن: چطور با حداقل نیازهای تکنولوژی به چیزی برسیم که ما را به اهدافمان می‌رساند