مسیری به سمت مدیریت محصول

مدیرعامل کوچک، جامعه‌ای از مدیران محصول است که برای گسترش مهارت‌های محصول گرد هم آمده‌اند.

جایی برای یادگیری، اشتراک و دریافت مشورت برای ساختن بهترین محصولات و شرکت‌های استارتاپی. 

یک پله فراتر بروید.

مدیرمحصو خوب مدیرمحصول بد
الفبای محصول
امیرحسین حسینی پژوه

مدیر محصول خوب و مدیر محصول بد را بشناسید

مدیرمحصول نقش بسیار مهمی در یک تیم بازی می کند. اما چگونه می توانیم مدیرمحصول خوب را از مدیرمحصول بد شناسایی کنیم؟ در این نوشته ویژگی های مختلف را برشمردیم.

کتابخانه

کتاب پشت پرده هر محصول عالی

داستان ما

درباره برند

«مدیرعامل کوچک» محلی برای اشتراک دانش درباره چیزهایی است که به مرور درباره مدیریت محصول یاد گرفته‌ایم. از آنجایی که مدیریت محصول بیش از اینکه دانش باشد در چرخه تجربه و بر بستر سازمان و ارتباطات ما شکل می‌گیرد، اشتراک تجربیات در درک بهتر شرایط مختلف و تصمیم گیری موثرتر کمک می‌کند.

 
تمرکز مدیر‌محصوب