پرش به محتوا

شرکت در وبینار ۲۴ مرداد: رودمپ

وبینارهای مدیرعامل کوچک با رویکرد تبادل تجربه، محلی برای یادگیری و آموزش مفاهیم خاصی از مدیریت محصول و کسب و کار است.

شما با خرید این بلیت مجوز شرکت در رویداد بعدی را هم دریافت می‌کنید.

پس از پرداخت، ایمیل شما ذخیره شده و لینک وبینار یک روز قبل از رویداد برای شما ایمیل می‌شود.