تیم ترجمه و تالیف

سیاست در محل کار؛ چرا باید در محل کار، سیاست پیشه کنیم؟

  هارولد لزول (Harold laswell) به‌عنوان یک سیاستمدار در نظریه خودش به این نکته اشاره می‌کند که سیاست در محل کار می‌تواند به عنوان قوانین… ادامه »سیاست در محل کار؛ چرا باید در محل کار، سیاست پیشه کنیم؟