تیم ترجمه و تالیف

سیاست در محل کار و چگونه با سیاست برخورد کنیم؟

هارولد لزول (Harold laswell) به‌عنوان یک سیاستمدار در نظریه خودش به این نکته اشاره می‌کند که سیاست در محل کار می‌تواند به عنوان قوانین نانوشته… ادامه »سیاست در محل کار و چگونه با سیاست برخورد کنیم؟