پرش به محتوا

محصول ایده‌آل را بسازید

با مدیر عامل کوچک (TMC) یاد بگیرید، مشاوره بگیرید و تجربه کسب کنید تا محصول سازمان خود را ارتقا دهید یا با کمترین هزینه کسب و کار و محصول جدید خود را راه اندازی کنید. ما کمک می‌کنیم همان چیزی را بسازید که مشتری می‌خواهد. 

مقالات متخصصین

مدیرعامل کوچک جایی برای یادگیری و اشتراک تجربه است. اگر در حوزه محصول و استارتاپ و یا سازمان تجربه‌ای دارید می‌توانید آن را برای ما ارسال کنید تا به اسم خودتان منتشر شود. 

به دنبال چه موضوعی هستید؟

داستان ما

درباره برند TMC

«مدیرعامل کوچک» محلی برای اشتراک دانش درباره چیزهایی است که به مرور درباره مدیریت محصول یاد گرفته‌ایم. از آنجایی که مدیریت محصول بیش از اینکه دانش باشد در چرخه تجربه و بر بستر سازمان و ارتباطات ما شکل می‌گیرد، اشتراک تجربیات در درک بهتر شرایط مختلف و تصمیم گیری موثرتر کمک می‌کند.

مدیرعامل کوچک، جامعه‌ای از مدیران محصول است تا فرآیند تولید و توسعه محصولات را ارتقا دهد. 

 
تمرکز مدیر‌محصوب