مقاله‌ها

چگونه با ذینفعان سرسخت روبرو شویم؟

چطور با حفظ تعهد و صداقت، با ذینفعان سرسخت تعامل داشته باشیم؟

تعامل با ذینفعان یک پروژه، همیشه یکی از چالش برانگیزترین موارد بوده است. مخصوصاً اگر شما نقش مهمی را در پروژه داشته و مجبور باشید با این افراد در ارتباط نزدیک باشید. به‌طور مثال یک مدیر محصول، می‌بایست تعامل خوبی با ذینفعان پروژه داشته باشد تا بتواند به اهداف پروژه دست یابد.

نقش مدیر محصول و ارزیابی میزان هوش خود در مدیریت محصول

انتخاب نقش مدیر محصول می‌تواند با فرود آمدن با یک چتر به یک سرزمین ناشناخته مقایسه شود. هر فرد در یک نقطه متفاوت از زمین… ادامه »نقش مدیر محصول و ارزیابی میزان هوش خود در مدیریت محصول