پرش به محتوا

پیمان رحیمی

چگونه با ذینفعان سرسخت روبرو شویم؟

چطور با حفظ تعهد و صداقت، با ذینفعان سرسخت تعامل داشته باشیم؟

تعامل با ذینفعان یک پروژه، همیشه یکی از چالش برانگیزترین موارد بوده است. مخصوصاً اگر شما نقش مهمی را در پروژه داشته و مجبور باشید با این افراد در ارتباط نزدیک باشید. به‌طور مثال یک مدیر محصول، می‌بایست تعامل خوبی با ذینفعان پروژه داشته باشد تا بتواند به اهداف پروژه دست یابد.

تجربه همکاری استارتاپ یادیز با یکی از موسسات آموزشی بزرگ کشور

ورود مجموعه‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ همواره موانع زیادی دارد. در این مقاله سعی دارم یکی از تجربه‌های شخصیم در رابطه با ورود یک استارتاپ… ادامه »تجربه همکاری استارتاپ یادیز با یکی از موسسات آموزشی بزرگ کشور