پیمان رحیمی

تجربه همکاری استارتاپ یادیز با یکی از موسسات آموزشی بزرگ کشور

ورود مجموعه‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ همواره موانع زیادی دارد. در این مقاله سعی دارم یکی از تجربه‌های شخصیم در رابطه با ورود یک استارتاپ… ادامه »تجربه همکاری استارتاپ یادیز با یکی از موسسات آموزشی بزرگ کشور