پرش به محتوا

شرکت در وبینار ۲۸ شهریور: گوش دادن ناب

گوش دادن یکی از مهارت‌هایی است که یک مدیر محصول (یا شاید هر فردی) لازم دارد برای ارتباط موثر با سایر ذی نفعان داشته باشد. منتها یک مدیر محصول به خاطر اینکه با ذی نفعان متعددی در ارتباط است بیشتر از سایرین نیاز دارد که به درستی گوش دهد و چون بخش مهمی از مبنای تصمیم‌گیری وی اطلاعاتی است که از دیگران جمع آوری می‌کند مهم است که به صورت ناب و بدون پیش زمینه ذهنی این اطلاعات را دریافت کند.

در این وبینار با خشایار پاک فر درباره گوش دادن ناب صحبت می‌کنیم. خشایار زمان زیادی است که روی مهارت‌های توسعه فردی کار می‌کند و از طرفی سابقه خوبی هم در حوزه مدیریت محصول دارد.

شما با ثبت نام در این وبینار بلیت رایگان وبینار بعدی را هم دریافت می‌کنید.